Asset management

infor EAM

Graag laat Logitecq Medical Services u kennis maken met het onderhoud beheer systeem INFOR Healthcare EAM. Samen met de leverancier heeft Logitecq Medical het systeem zo ingericht dat er optimaal beheer plaatsvindt van uw assets medische techniek. Hierbij is de gehele workflow van een instrumentatie afdeling gevat in één overzichtelijk systeem. Het beheer systeem beschikt over vele standaard rapportages, en biedt de mogelijkheid om oneindig veel rapportages zelf toe te voegen.

Naast de medisch technische dienst is het systeem zeer geschikt voor de facilitaire dienst binnen het ziekenhuis. Het Infor  systeem wordt geleverd als een SAAS oplossing (software as a service) waarbij u als gebruiker betaald per jaar per gebruiker ongeacht hoeveel assets of support u nodig heeft. Interesse in een demo, klik dan hier voor meer informatie.

Door minder zorg over medische technologie meer aandacht voor patiënt

FM Front

Sinds enige jaren werkt Logitecq Medical samen met Fundashon Mariadal, de grootste dienstverlener in de gezondheidszorg op Bonaire. Logitecq Medical verzorgt het beheer en onderhoud van medische apparatuur op basis van risicogestuurd onderhoud. Hieronder leest u het eerste deel van het interview met Felix Greving, hoofd Bureau Kwaliteit & Veiligheid van Fundashon Mariadal.

‘Fundashon Mariadal kent een heel andere dynamiek waarop de gezondheidszorg is ingericht dan wij in Nederland gewend zijn,’ legt Felix Greving uit. ‘Bonaire is een relatief klein eiland. Fundashon Mariadal herbergt niet alleen een ziekenhuis, ook thuiszorgdiensten, een verpleeghuis en spoedeisende hulp vind je bij Fundashon Mariadal onder één dak. We werken samen met het VU en het AMC in Nederland op uitwisselingsbasis met ca. 30 medisch specialisten, verdeeld over 18 specialismen. Bureau Kwaliteit & Veiligheid, afgekort BKV, is verdeeld in verschillende groepen.’ Greving houdt zich bezig met vastgoedbeheer, medische techniek en kwaliteitssystemen. ‘Op basis van wat er in Nederland qua achtergrondinformatie en literatuur is, probeert BKV de vertaalslag te maken naar de lokale situatie op Bonaire. Risicogestuurd onderhoud, waarmee we in 2010 zijn gestart, is hier onderdeel van. We hebben destijds een nulmeting laten uitvoeren in samenspraak met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zo kregen we inzicht in waar we stonden op het gebied van het beheer en onderhoud van medische apparatuur, maar ook welke toekomstplannen er zijn. Want hoe zit het bijvoorbeeld met groei van complexiteit van zorg en de medische apparatuur die daarbij hoort? Daarna zijn we op zoek gegaan naar een partner die dit samen met ons zou kunnen inkleden.’ Deze partner werd Logitecq Medical. Gezamenlijk is er een beleid opgesteld en zijn er keuzes gemaakt betreffende apparaatbeheer en -onderhoud, zodat Fundashon Mariadal minder zorgen heeft over medische technologie en alle aandacht naar zorg voor de patiënt kan gaan. Greving: ‘Naar aanleiding van dit beleid en de keuzes hebben wij vervolgens bekeken wat wij hiervoor moeten optuigen om Logitecq Medical als organisatie te kunnen faciliteren. Logitecq Medical werkt namelijk onder de vlag van ons bedrijf en is compleet geïntegreerd in ons organisatiemodel. Op dit moment zijn er twee medewerkers vanuit Logitecq Medical binnen onze organisatie werkzaam, van wie één zich richt op dialyse-apparatuur en de ander zich ook richt op de andere technieken. Dat betekent dat ze volledig meedraaien in afdelingsoverleggen, maar ook zitten ze in de commissie van medische apparatuur en -materialen. Zij hebben de expertise in huis om onze afdelingen vakkundig te kunnen adviseren. Logitecq Medical vervult dan ook de regierol als het gaat om risicogestuurd onderhoud.’

Reparatie service optieken Caribbean

STscope

Met gepaste trots is Logitecq Medical Services gestart met de dienst scopen onderhoud. Vanaf heden bieden wij inspectief onderhoud en reparatie van flexibele scopen en optieken aan. Hierbij geld net als voor onze overige diensten dat merkonafhankelijkheid voorop staat.

Het inspectief onderhoud vindt plaats door onze kundige technici bij u op locatie.

 

Voor de reparaties en vervanging van onderdelen werken wij samen met onze partner welke meer dan 20 jaar ervaring heeft opgebouwd met de reparatie van flexibele scopen en optieken. Logitecq Medical Service verzorgd hiermee kwalitatief een zeer hoogwaardige service in de caribische regio met snelle doorlooptijden van reparaties tegen zeer acceptabele tarieven. Voor meer informatie neem dan hier contact met ons op.

Elektrische veiligheid van medische elektrische apparatuur

Aplied-partHet is aannemelijk dat niet iedereen de gevaren begrijpt van blootstelling aan elektriciteit. Juist dit gevaar heeft verschillende discussies over de veiligheid van alle mensen op gang gebracht. Regelgevende instanties over de hele wereld hebben de gevaren van elektriciteit erkend en hebben wetgeving, normen en richtlijnen opgesteld om het ontwerpen en testen van elektrische apparaten te controleren en zo ieder gevaar voor de bevolking te voorkomen.

Een omgeving waar elektrische stromen een acuut gevaar vormen is daar waar patiënten medisch worden behandeld en verzorgd. Vaak zijn patiënten enige tijd fysiek verbonden met een of meer elektrische medische apparaten. In deze omstandigheden is het mogelijk dat patiënten niet weten dat ze worden blootgesteld aan elektrische stroom, vooral wanneer ze onder volledige of plaatselijke verdoving worden behandeld. Tijdens invasieve behandelingen biedt het orgaan voor natuurlijk bescherming, de huid, niet langer de basisisolatie tegen elektrische stroom. Juist tijdens deze behandelingen kunnen lage elektrische stromen van 50mA door het menselijk lichaam gaan en het hart laten fibrilleren of het ademhalingssysteem verlammen. Om het ontwerp van medische apparatuur te beheren heeft het Internationaal Elektrotechnisch Comité, de IEC, een norm opgesteld voor het controleren van alle veiligheidsaspecten die direct of indirect zijn gerelateerd aan het hanteren, gebruiken of verbonden zijn met medische apparatuur. Deze standaard wordt vermeld als IEC 60601. De IEC60601 die uit 2 delen bestaat, werd voor het eerst gepubliceerd in 1977 en betreft de elektrische veiligheid van zowel mechanische als elektrische apparaten; De meeste biomedische afdelingen gebruiken dan ook de 60601-norm om te testen of medische apparatuur veilig is tijdens hun preventief onderhoud en na reparatie van een medisch apparaat.

De nieuwe IEC 62353 is een steeds vaker aanvaarde standaard in de biomedische industrie.  Zoals de volledige naam doet vermoeden, moet IEC 62353 voor Medisch Elektrische Apparatuur – periodieke testen en testen na reparatie van medische apparatuur, de eisen vaststellen om de elektrische veiligheid van in gebruik zijnde elektro-medische apparatuur en systemen te waarborgen. Met de IEC 62353 standaard wordt geprobeerd de verscheidene lokale standaarden en gebruiken op één lijn te brengen om te zorgen voor veilig gebruik en testen van medische elektrische apparatuur en Medisch elektrische systemen. Door aan deze eis te voldoen, vallen onder IEC 62353 ook andere testen dan de typetesten. Men wil vooral een uniforme en eenduidige methode bieden voor het beoordelen van de veiligheid van medische apparatuur, terwijl de relatie met IEC 60601-1 wordt behouden en de risico’s voor de persoon die de beoordeling uitvoert zo gering mogelijk blijven. Belangrijk is dat de nieuwe standard erkent dat de omstandigheden in laboratoria beschreven in IEC 60601-1 niet altijd kunnen worden gegarandeerd wanneer in gebruik zijnde medische apparaten worden getest. Dientengevolge zijn testmetingen waarvoor bepaalde omstandigheden op de werkplek nodig zijn, mogelijk niet altijd toepasbaar of consistent voor het testen van apparatuur die al wordt gebruikt. Een ander genoemd aspect is dat apparatuur mogelijk kan worden beschadigd door het toepassen van type test tijdens gebruik, waardoor het een mogelijk gevaar voor gebruikers vormt.

Indien u bent geïnteresseerd in meer informatie over medisch-elektrische veiligheid, levert Logitecq Medical Services elektrische veiligheidstesters welke zowel aan de IEC 60601 als de IEC 62353-norm voldoen. Logitecq biedt ook training voor het praktisch inzicht en gebruik van beide regelgevingen.

Rigel UNI Therm

Rigel introductie actie

Rigel UNI ThermErg enthousiast zijn wij als Logitecq Medical over het distribiteur schap van Rigel Medical voor de Caribbean. Hierin bieden wij de gehele Rigel Medical product lijn aan met daarin elektrische veiligheidstesters, en medische simulatie apparatuur. Deze zeer betrouwbare en geavanceerde lijn van apparatuur stelt biomedical engineers in staat gedurende het onderhoud aan medische apparatuur de veiligheid en de nauwkeurigheid van de medische apparatuur te beoordelen. Hiermee zijn zij in staat om de patiënt veiligheid te waarborgen.

Graag willen wij ons distribiteurschap met u delen met een aanbieding. Koopt u voor 31 december 2014 een van de producten van Rigel via Logitecq Medical Services, dan verlengen wij de garantie periode met 2 extra jaren!

Samenwerking met Meduprof-S

Samenwerking met Meduprof-S

Samenwerking met Meduprof-SMet trots werkt Logitecq Medical Services al enige tijd samen met het bedrijf Meduprof-S. binnen de caribische regio.
MeduProf-S is een wereldwijd opererend bedrijf dat zich richt op kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg. Het bedrijf verzorgt assessments van personeel en faciliteiten, ontwerpt op basis daarvan programma’s voor training en bijscholing en verzorgt die vervolgens. MeduProf-S ondersteunt veranderingsprocessen o.a. bij de voorbereiding voor certificering van kwaliteitssystemen op basis van  ISO-9001, JCI en EFQM.
De inhoud van de programma’s omvat de hele gezondheidszorg en sinds kort ook de ouderenzorg. De kracht van MeduProf-S is het ontwerpen van programma’s en trainingen en het organiseren en begeleiden van de uitvoering. Het bedrijf levert onder andere training en opleiding op het gebied van verpleging en verzorging, waste management, hygiëne en voedselveiligheid, echo en röntgen en ziekenhuis-management.

Op het terrein van de medische techniek zijn veel training en coaching trajecten uitgevoerd. Naast de uitvoering van trainingen worden ook lokale trainers opgeleid en worden lokale opleidingsinstituten ondersteund bij het ontwikkelen van nieuwe curricula voor medisch technisch onderwijs.
MeduProf-S heeft al bijna 20 jaar ervaring met een duurzame wijze van leren en veranderen in de gezondheidszorg. De ‘S’ staat dan ook voor ‘Sustainable’. Het bedrijf heeft haar sporen verdiend in Afrika, het Midden Oosten en het Caribisch gebied. Maar ook in China en Midden Amerika zijn assessments en trainingen uitgevoerd. MeduProf-S is destijds voortgekomen uit Fontys Hogescholen en is nu een volledig zelfstandige onderneming. Het netwerk in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs is sindsdien aanzienlijk uitgebreid.

RConderhoud

Logitecq Medical introduceert risicoclassificatiemodel

RConderhoudRisicoclassificatiemodel zorgt voor aanzienlijke kostenbesparing apparaatonderhoud

De kwaliteit van apparaatonderhoud kan vaak beter. Ook kan er op onderhoud behoorlijk worden bespaard. Hoe? Door middel van risicogestuurd onderhoud, aldus Marcel Hoge Bavel van Logitecq Medical.

Risicogestuurd onderhoud is een nieuwe vorm van onderhoudsmanagement. De filosofie gaat uit van afstemming van de beheer- en onderhoudsmaatregelen op geanalyseerde risico’s die het functioneren van apparaten beïnvloeden. “Speciaal hiervoor heeft Logitecq Medical een model bedacht om van bepaalde onderhoudscriteria af te wijken, het zogenoemde risicoclassificatiemodel,” legt Hoge Bavel uit. “Dit model bestaat uit een database van zo’n 7.000 veelvoorkomende apparaten. Per apparaat hebben we in kaart gebracht welk soort onderhoud het krijgt. Is er sprake van een hoog risico? Dan houden we ons aan de leveranciersinstructies. Is laag risico het geval, dan is geen of gering onderhoud wellicht het antwoord. Preventief onderhoud of voortijdige preventieve vervanging is soms bijvoorbeeld helemaal niet nodig is.”

Volgens Hoge Bavel is het grote voordeel hiervan dat de kosten aanzienlijk lager uitvallen dan wat in de markt gebruikelijk is. Uiteindelijk verdient de klant zelfs geld doordat er minder onderhoud nodig is. Voordat Logitecq Medical aan de slag gaat met het risicoclassificatiemodel doet de organisatie eerst een 0-meting. Hiermee wordt bepaald hoeveel onderhoud er benodigd is. Optioneel kan Logitecq Medical onderhoudstrainingen voor het personeel verzorgen.

Partnership Meduprof-S

Met trots delen wij u mede we vanaf heden de samenwerking zijn aangegaan met het bedrijf Meduprof-S. Meduprof-S is gespecialiseerd in het uitwerken van onderwijsprogramma’s gericht op de zorg. De samenwerking tussen Meduprof-S en Logitecq Medical zal bestaan uit de verdere ontwikkeling van, het geven van opleidingen en trainingen binnen het domein medische techniek.

Download het persbericht van Meduprof-S over de samenwerking met Logitecq Medical.

Logitecq Medical werkt samen met Fundashion Mariadal bij invoering veiligheidsmanagement systeem

Het Fundashion Mariadal (Bonaire)  is één van de meest vooruitstrevende ziekenhuizen in de Caribische regio. Recentelijk heeft het ziekenhuis succesvol de implementatie afgerond van een digitaal veiligheidsmanagement systeem. [link]

Logitecq Medical Services heeft deelgenomen in de realisatie van deze  implementatie door kennis en ondersteuning te bieden binnen haar vakgebied, medische technologie. Logitecq Medical services heeft  geholpen met de uitwerking van:

  • Een risico analyse medische technologie
  • Het opstellen van beheersmaatregelen
  • Het opstellen van digitale checklijsten medische apparatuur voor de:
    • Ambulance dienst
    • De operatie kamer
    • De Air Ambulance

In de samenwerking met het ziekenhuis laat LMSC zien van grote toegevoegde waarde te zijn voor een ziekenhuis wanneer het gaat om onderhoud en onderhoudsmanagement van medische technologie. Op deze manier draagt LMSC actief bij aan het verhogen van de kwaliteit en veiligheid van zorg in de Caribische regio.

Vacature

Momenteel is Logitecq Medical Services op zoek naar een medisch instrumentatie technicus. Bent u woonachtig in de caribische regio en heeft u een technische achtergrond klik dan hier voor meer informatie.